Chính sách thanh toán :
Hình thức 1 : Thanh toán online.
Tài khoản 1 :  Chủ Tài khoản : Bùi Văn Thành   Số tài Khoản : 2305211421080 Ngân hàng Agribank chi nhánh thanh miện- Hải Dương
Tài Khoản 2 :  Chủ tài khoản : Vũ Thu lý             Số tài Khoản : 2305218000173 Ngân hàng Agribank chi nhánh thanh miện- Hải Dương
Tài khoản 1 :  Chủ Tài khoản : Bùi Văn Thành    Số tài Khoản : 108868235505 Ngân hàng Viettinbank chi nhánh thanh miện- Hải Dương
Tài khoản 1 :  Chủ Tài khoản : Bùi văn thành        Số tài Khoản : 1562999999 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thanh miện- Hải Dương
Hình thức 2 : Nhận Hàng trả tiền mặt.