LÁ BỐ NỒI - CHUÔNG - BỐ BA CÀNG FCC (GUỐC VĂNG LY HỢP)